Bank Transfer

Bonus Selamat Datang 225% sehingga RM450
Jumlah pendepositan minima RM50
Bonus Selamat Datang, iaitu 288% sehingga RM2880
Deposit minima RM30

Bonus Selamat Datang, iaitu 100% sehingga RM600
Jumlah pendepositan minima RM5

Bonus Selamat Datang 200% sehingga RM1000
Jumlah pendepositan minima RM50
Bonus Selamat Datang 100% sehingga RM500
Deposit minima RM5

Bonus Selamat Datang 100% sehingga RM800
Deposit minima RM50

Bonus Selamat Datang, iaitu 138% sehingga RM299
Deposit minima RM30
Bonus Selamat Datang, iaitu 100% sehingga RM465
Jumlah pendepositan minima RM5
Bonus Selamat Datang 100% sehingga RM1088
Deposit minima RM30