SGD ($)

Bonus Selamat Datang, iaitu 100% sehingga RM588
Deposit minima RM40

Bonus Selamat Datang, iaitu 100% sehingga RM600
Jumlah pendepositan minima RM5

Bonus Selamat Datang 200% sehingga RM1000
Jumlah pendepositan minima RM50
Bonus Selamat Datang 100% sehingga RM500
Jumlah pendepositan minima RM50

Bonus Selamat Datang 120% sehingga RM900
Deposit minima RM50

Bonus Selamat Datang, iaitu 288% sehingga RM2880
Deposit minima RM30
Bonus Selamat Datang, iaitu 138% sehingga RM299
Deposit minima RM30
Bonus Selamat Datang, iaitu 100% sehingga RM500
Jumlah pendepositan minima RM5
Bonus Selamat Datang 100%
Deposit minima 50$